Денисюк Світлана Георгіївна

Резюме

Денисюк Світлана Георгіївна - доктор політичних наук, професор кафедри суспільно-політичних наук.

Освіта:

У 1995 р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут, присвоєно кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «Вчитель географії і біології». 

У 2000 р. закінчила Вінницький інститут післядипломної освіти педагогічних працівників за спеціальністю «практичний психолог».

Кандидат політичних наук з 20 вересня 2007 року. Дисертацію захистила „23" травня 2007 р. у спеціалізованій раді у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України зі спеціальності 23.00.03 - „Політична культура та ідеологія".

Вчене звання доцента кафедри українознавства, політології і права  присвоєно у 2010 році.

Доктор політичних наук з 2013 року. Дисертацію захистила „22" лютого 2013 р. у спеціалізованій раді у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова зі спеціальності 23.00.03 - „Політична культура та ідеологія".

Вчене звання професора кафедри суспільно-політичних наук присвоєно у 2015 році.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:

-       10.12.2004 р. - 27.08.2007 р. - старший викладач кафедри гуманітарних та природничих дисциплін Вінницького інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом;

-       01.09.2007 р. - 05.11.2007 р. - викладач кафедри українознавства, політології і права Вінницького національного технічного університету;

-       06.11.2007 р. - 30.06.2012 р. - доцент кафедри українознавства, політології і права Вінницького національного технічного університету;

-       01.09.2012 - по теперішній час - професор кафедри суспільно-політичних наук (до перейменування 03.09.2012 р. - кафедри українознавства, політології і права) Вінницького національного технічного університету.

З 01.09.2009 р. відповідальна за наукову роботу по кафедрі суспільно-політичних наук ВНТУ.

Маю понад 150 публікацій, з них 85 наукового та 35 навчально-методичного характеру, у тому числі 45 публікацій у фахових виданнях та розділи у 3 навчальних посібниках з грифом Міністерства освіти і науки України.

Маю досвід науково-громадської роботи - член двох редакційних колегій: збірника наукових праць з політології, філософії та історії «Гілея» і міжнародного журналу «Парадигма пізнання: гуманітарні питання».

З 2008 р. є віце-президентом наукової громадської організації «Асоціація «Аналітикум», яка проводить дослідження суспільно-політичних проблем в Україні.

Викладаю дисципліни: "Політологія", "Комунікологія".

Сфера наукових інересів: математичне моделювання комунікативних процесів, політична комунікація, політична культура, політичний імідж.

Перехід на сторінку: scholar.google